Nederlands English

Cheat Codes

     Hier volgt de lijst met "Cheat Codes" voor Warcraft 2, 
     "The Tides Of Darkness" en "Beyond The Dark Portal":


 Code          Effect
 ===========================================================================

 Voorzieningen

 title         Zet het gebruik van de cheatcodes aan of uit.
 spycob / valdez    Extra olie. 
 glittering prizes   Extra goud, hout en olie. 
 hatchet        Versnelt het houthakken. 
 make it so       Gebouwen worden heel snel gebouwd en opwaar-
            deringen zijn heel snel voltooid.


 Taktische codes

 deck me out      Alle wapens en schilden worden opgewaardeerd.
 it is a good day    Maakt je eenheden onoverwinnelijk behalve voor 
 to die        bepaalde magische effecten. 
 every little thing   Alle magische effecten van tovenaars("mages") en 
 she does       ridders des doods("death knights")komen tot je 
            beschikking. Deze eenheden hebben tevens een on-
            uitputtelijke hoeveelheid energie voor het uit-
            voeren van magische effecten. 
 tombstone / noglues  Maakt je ongevoelig voor bepaalde magische vallen
            zoals tovermijnen("runes"). 


 Spelniveau Codes

 tigerlily       Maakt het mogelijk naar een ander spelniveau
            ("level") te springen. 
 orc# (#=nr scenario), Aktiveert de sprong naar het spelniveau dat over-
 human#         eenkomt met het opgegeven nummer.
 fastdemo        Tussen de spelniveau's wordt een demo-gevecht 
            afgespeeld.


 Diverse Codes

 on screen       Laat de hele map zien zonder mist("fog of war").
 showpath        Laat de hele map zien met mist.
 swapmasks       Geeft overal mist.
 showcoords       Laat co�rdinaten zien.
 i don't think so /   Doorspelen, zelfs na de overwinning. 
 never a winner
 unite the clans    Geeft het overwinningsscherm en het huidige spel 
            is daarmee afgelopen.
 you pitiful worm    Geeft het verliezersscherm en het huidige spel is 
            daarmee afgelopen.
 allowsync       Verbreekt de modemverbinding bij een multiplayer 
            spel. Verlaat tevens het programma. 
 disco         Speelt een disco versie van de Warcraft muziek 
            vanaf de Warcraft Expansion CD.
 netprof        Rode flikkerende lijnen verschijnen links op het 
            scherm, dit effect heeft verder geen invloed op 
            het spel zelf.
 ucla          Er verschijnt "Go Bruins" op het scherm. 
 day          Er verschijnt "FIEF" op het scherm. 


 =========================================================================== Doe het volgende om de codes te gebruiken:

  1. Druk tijdens het spel op ENTER, onder in het scherm 
   verschijnt: "Message:". 
  2. Typ de cheat-code precies over zoals hierboven staat. 
  3. Druk op ENTER om de code te bevestigen. 
  4. Als de code goed is ingetypt, verschijnt "Cheat Enabled" 
   onder in het scherm.


 Tot slot: Sommige codes werken alleen in een veldtocht("campaign"). 
 Dit geldt bijvoorbeeld voor alle spelniveau codes. ===========================================================================

Warcraft II Pud ArchiefCheat Codes